WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW KART MULTISPORT PLUS, OK System i BENEFIT KIDS

Kaucja (opłata rezerwacyjna) w wysokości 30zł od osoby, jest  dobrowolna i dotyczy wszystkich kursów,  oprócz kursów tańca towarzyskiego i użytkowego (obowiązkowa). Oznacza to, że nawet bez jej wykupienia , posiadacz karty może skorzystać z każdych zajęć solo (bez prawa do rezerwacji miejsca) na  zajęciach objętych programem, pod warunkiem dostępności miejsc.
Uwaga! Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w kursie nie jest jednoznaczne z rezerwacją miejsca. Aby mieć rezerwację miejsca w danej grupie,  należy wykupić karnet lub kaucję. (zapoznaj się z warunkami korzystania z kaucji poniżej w regulaminie).
Prosimy także na zwrócenie uwagi na punkt regulaminu dotyczący odbioru kaucji (pkt. 3).
Uwaga! W celu rezerwacji miejsca na każdy kurs wymagana jest oddzielna kaucja.

 

Regulamin korzystania z Kart programów: Benefit Multisport Plus, OK System i Benefit kids

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejsza rezerwacja miejsca (w systemie, telefonicznie lub mailowo), potwierdzona wniesioną opłatą rezerwacyjną/kaucją (30zł)

2. Kaucja jest zwracana w całości po zakończeniu  kursu w przypadku 100% frekwencji na zajęciach objętych rezerwacją, przy czym minimalny, wymagany okres rezerwacji miejsca na kursie to 1 miesiąc (4 pierwsze zajęcia danego kursu).

3. Uczestnik jest zobowiązany odebrać kaucję (jeśli mu przysługuje zwrot) najpóźniej 3 tygodnie po zakończeniu kursu lub – jeśli rezygnuje przed jego zakończeniem – pisemnej informacji o rezygnacji z zajęć. Wyjątkiem jest, ustalone z recepcją przeniesienie kaucji na inny kurs.

4. Można anulować rezerwację bez utraty kaucji jeden raz w miesiącu (kalendarzowym), jeśli nieobecność zostanie zgłoszona min. 2 dni przed terminem zajęć (nie dotyczy kursu Młoda Para). W innych przypadkach Nova Szkoła Tańca zatrzymuje kaucję bezzwrotnie.

Rezygnacja z kursu również powinna nastąpić co najmniej na 2 dni przed datą zajęć, aby móc ubiegać się o zwrot kaucji (nie dotyczy kursu Młoda Para).

 

 

 

5. Posiadacz karty może uczestniczyć w zajęciach bez wykupionej  kaucji (oprócz kursów, na których kaucja jest obowiązkowa), zawsze, gdy są wolne miejsca na sali,   bez prawa do rezerwacji miejsca, upewniając się bezpośrednio przed zajęciami o dostępności miejsc.

W razie ich braku, Szkoła Tańca Nova ma prawo odmówić wejścia na zajęcia.

6.  Użytkownicy kart mogą korzystać w ramach wejść jednorazowych ze wszystkich kursów za wyjątkiem:
•    lekcji indywidualnych
•    warsztatów,
•    zajęć dla dzieci (za wyjątkiem dzieci posiadających imienna kartę, mających minimum 15 lat posiadających ważną legitymację szkolną).

Ograniczenie: możliwość skorzystania z jednych, dowolnie wybranych zajęć w ciągu jednego dnia.

7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem prosimy się kontaktować mailowo: nova.krakow@novaszkolatanca.pl

 

 

Znajdź nas

ul. Grabowskiego 11
31-126 Kraków

T:  +48 12/633 18 23
M:  +48 728 986 198
M:  +48 662 118 086

nova.krakow@novaszkolatanca.pl

GG:  10201398

 

Honorujemy następujące karty partnerskie: Projekt bez tytułu