WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW KART MULTISPORT PLUS, OK System i BENEFIT KIDS

Regulamin korzystania z Kart programów: Benefit Multisport Plus, OK System i Benefit kids

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejszy zapis na zajęcia (w systemie, telefonicznie lub mailowo), potwierdzony wniesioną opłatą rezerwacyjną/kaucją w wysokości 35zł od osoby. Bez opłaconej kaucji klient posiadający kartę nie ma prawa do rezerwacji miejsca w grupie.
 2. Kaucja jest obowiązkowa na wszystkich kursach

Kaucja obowiązkowa – uczestnik kursu może w nim uczestniczyć tylko posiadając opłaconą i wciąż aktywną kaucję rezerwacyjną. Oznacza to, że szkoła rezerwuje miejsce na kursie na każdych kolejnych zajęciach aż do rezygnacji z  kursu, jego zakończenia lub  pobrania kaucji ( przestaje być aktywna) przez szkołę wskutek nieobecności.

 1. Kaucja jest zwracana w całości po zakończeniu  kursu w przypadku 100% frekwencji na zajęciach objętych rezerwacją, przy czym minimalny, wymagany okres rezerwacji miejsca na kursie to 1 miesiąc (4 pierwsze zajęcia danego kursu).
 2. Uczestnik jest zobowiązany odebrać kaucję (jeśli mu przysługuje zwrot) najpóźniej 3 tygodnie po zakończeniu kursu lub – jeśli rezygnuje przed jego zakończeniem – pisemnej informacji o rezygnacji z zajęć (nie dotyczy kursu Młoda Para). Wyjątkiem jest, ustalone z recepcją przeniesienie kaucji na inny kurs.
 3. Nova Szkoła Tańca zatrzymuje kaucję bezzwrotnie gdy kursant jest nieobecny na zajęciach.

Rezygnacja z kursu powinna nastąpić co najmniej na 2 dni przed datą zajęć, aby móc ubiegać się o zwrot kaucji. (nie dotyczy kursu Młoda Para)

 1. Posiadacz karty nie może uczestniczyć w zajęciach bez uprzedniego zarezerwowania miejsca.
 2. Użytkownicy kart partnerskich mogą korzystać z pełnej oferty kursów z wyjątkiem:
 • lekcji indywidualnych
 • warsztatów,
 • zajęć dla dzieci (za wyjątkiem dzieci posiadających imienna kartę, mających minimum 15 lat posiadających ważną legitymację szkolną).

Ograniczenie: możliwość skorzystania z jednych, dowolnie wybranych zajęć w ciągu jednego dnia.

 1. Klient posiadający kartę partnerską zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania karty Partnera szkoły, czyli Benefit Systems oraz OK System.
 2. 9W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem prosimy się kontaktować mailowo:krakow@novaszkolatanca.pl

Sporządził:

Zarząd Szkoły

Regulamin zaktualizowano dnia: 2020-07-29

Znajdź nas

ul. Grabowskiego 11
31-126 Kraków

T:  +48 12/633 18 23
M:  +48 728 986 198
M:  +48 662 118 086

nova.krakow@novaszkolatanca.pl

GG:  10201398

 

Honorujemy następujące karty partnerskie: Projekt bez tytułu