WAŻNE INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW KART MULTISPORT PLUS, OK System i BENEFIT KIDS

 

Regulamin korzystania z Kart programów: Benefit Multisport Plus, OK System i Benefit kids

 

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejszy zapis na zajęcia (w systemie, telefonicznie lub mailowo), potwierdzony wniesioną opłatą rezerwacyjną/kaucją w wysokości 30zł od osoby. Bez opłaconej kaucji klient posiadający kartę nie ma prawa do rezerwacji miejsca w grupie.

2. Kaucja jest obowiązkowa na wszystkich kursach w parach tj. taniec towarzyski, taniec użytkowy, taniec użytkowy&salsa, latino w parach, Młoda Para, z wyjątkiem kursu tanga argentyńskiego, na którym kaucja jest dobrowolna oraz następujących kursach solo: balet, taniec współczesny, jazz, modern jazz.  Na pozostałych kursach wpłata kaucji jest dobrowolna.

Kaucja obowiązkowa – uczestnik kursu może w nim uczestniczyć tylko posiadając opłaconą i wciąż aktywną kaucję rezerwacyjną. Oznacza to, że szkoła rezerwuje miejsce na kursie na każdych kolejnych zajęciach aż do rezygnacji z  kursu, jego zakończenia lub  pobrania kaucji ( przestaje być aktywna) przez szkołę wskutek nieobecności.

Kaucja dobrowolna – uczestnik może brać udział w zajęciach bez konieczności wpłaty kaucji, pod warunkiem, że jest wolne miejsce w grupie- nie ma natomiast prawa do rezerwacji miejsca. Na kursach z dobrowolną kaucją można  opłacić kaucję na początku kursu, a po jakimś czasie poprosić o zwrot kaucji (max 2 dni przed kolejnymi zajęciami  jeśli jest aktywna)  kiedy liczebność grupy się zmniejszy i rezerwacja miejsca nie jest już niezbędna.

 

3. Kaucja jest zwracana w całości po zakończeniu  kursu w przypadku 100% frekwencji na zajęciach objętych rezerwacją, przy czym minimalny, wymagany okres rezerwacji miejsca na kursie to 1 miesiąc (4 pierwsze zajęcia danego kursu).

4. Uczestnik jest zobowiązany odebrać kaucję (jeśli mu przysługuje zwrot) najpóźniej 3 tygodnie po zakończeniu kursu lub – jeśli rezygnuje przed jego zakończeniem – pisemnej informacji o rezygnacji z zajęć (nie dotyczy kursu Młoda Para). Wyjątkiem jest,  przeniesienie kaucji na inny kurs (ustalone wcześniej z recepcją).

5. Można anulować rezerwację bez utraty kaucji jeden raz w miesiącu(kalendarzowym), jeśli nieobecność zostanie zgłoszona min. 2 dni przed terminem zajęć – preferowany kontakt mailowy lub sms (nie dotyczy kursu Młoda Para). W innych przypadkach Nova Szkoła Tańca zatrzymuje kaucję bezzwrotnie. (szczegóły odnośnie odwołania rezerwacji: https://www.novaszkolatanca.pl/krakow/multisport-ok-system-i-inne-odwolanie-rezerwacji).

Rezygnacja z kursurównież powinna nastąpić co najmniej na 2 dni przed datą zajęć, aby móc ubiegać się o zwrot kaucji. (nie dotyczy kursu Młoda Para)

6. Posiadacz karty może uczestniczyć w zajęciach  jednorazowo (bez kaucji) bez prawa do rezerwacji miejsca, upewniając się bezpośrednio przed zajęciami o dostępności miejsc (nie dotyczy kursów na których kaucja jest obowiązkowa).

W przypadku braku miejsc, Szkoła Tańca Nova ma prawo odmówić wejścia na zajęcia.

7. Użytkownicy kart partnerskich mogą korzystać z pełnej oferty kursów z wyjątkiem:

  • lekcji indywidualnych
  • warsztatów,
  • zajęć dla dzieci (za wyjątkiem dzieci posiadających imienna kartę, mających minimum 15 lat posiadających ważną legitymację szkolną).

Ograniczenie:możliwość skorzystania z jednych, dowolnie wybranych zajęć w ciągu jednego dnia.

8. Klient posiadający kartę partnerską zobowiązuje się do postępowania zgodnie z regulaminem użytkowania karty Partnera szkoły, czyli Benefit Systems oraz OK System.

9. Od 1 listopada 2019r. zgłoszenie nieobecności na danym kursie będzie możliwe tylko poprzez wysłanie sms-a na numer: +48 728 986 198; bądź mailowo na adres: nova.krakow@novaszkolatanca.pl

W zgłoszeniu należy podać swoje imię, nazwisko oraz nazwę kursu. Nie przyjmujemy zgłoszeń telefonicznych ani złożonych osobiście.

10W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem prosimy się kontaktować mailowo:krakow@novaszkolatanca.pl

Sporządził:

Zarząd Szkoły

Znajdź nas

ul. Grabowskiego 11
31-126 Kraków

T:  +48 12/633 18 23
M:  +48 728 986 198
M:  +48 662 118 086

nova.krakow@novaszkolatanca.pl

GG:  10201398