Ważne informacje dla posiadaczy kart partnerskich

Szanowni Państwo,

ponieważ zmieniły się warunki uczestnictwa w zajęciach  dla posiadaczy kart kart partnerskich ( Multisport Plus, FitProfit, Multisport Student i Kids, MedicoverSport)  w naszej szkole w stosunku do roku ubiegłego, pragniemy przypomnieć główne postanowienia regulaminu.

 

Zgłoszenia nieobecności są respektowane tylko jeśli wpłyną do nas w formie pisemnej ( mail, sms, fb) najpóźniej na 3 dni przed terminem zajęć. Po tym czasie niczym nie skutkują.

Jeśli ktoś jest zainteresowany odrabianiem straconych zajęć i zachowaniem kaucji , powinien uzgodnić  z recepcją przed planowaną nieobecnością, rodzaj kursu i termin zajęć zastępczych.

 

W tym roku nie przesyłamy nagrań, ani żadnych zapisów zajęć.

 

Poniżej przedstawiamy zapisy regulaminu ( do wglądu na stronie) dotyczące korzystania z kart partnerskich:

 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wcześniejszy zapis na zajęcia (przez stronę internetową), potwierdzony wniesioną opłatą rezerwacyjną/kaucją w wysokości 40 zł od osoby.
 2. Kaucja jest obowiązkowa na wszystkich kursach i jest zwracana w całości po zakończeniu  kursu w przypadku 100% frekwencji na zajęciach objętych rezerwacją, przy czym minimalny, wymagany okres rezerwacji miejsca na kursie to 1 miesiąc (4 pierwsze zajęcia danego kursu).
 3. W przypadku nieobecności na zajęciach uczestnik traci kaucję i aby kontynuować kurs musi wpłacić kaucję ponownie.
 4. Uczestnik może zgłosić nieobecność na zajęciach jeden raz w miesiącu, bez utraty kaucji, tylko w przypadku  planowanych nieobecności i zawiadomienia szkoły pisemnie ( sms, e-mail) najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem zajęć. W pozostałych przypadkach Nova Szkoła Tańca zatrzymuje kaucję bezzwrotnie a rezerwacja zostaje anulowana do momentu opłacenia nowej rezerwacji.
 5. .Uczestnik może odrobić zajęcia na których był nieobecny na innym kursie w ciągu 7 dni od terminu tych zajęć, pod warunkiem uzgodnienia terminu z pracownikiem recepcji najpóźniej w dniu nieobecności.6.Uczestnik jest zobowiązany odebrać przysługujący mu zwrot kaucji najpóźniej 3 tygodnie po zakończeniu kursu lub – jeśli rezygnuje przed jego zakończeniem – pisemnej informacji o rezygnacji z zajęć. Wyjątkiem jest, ustalone z recepcją przeniesienie kaucji na inny kurs. Koszt przelewu ze zwrotem kaucji wynosi 1zł.7. Rezygnacja z kursu powinna nastąpić w formie pisemnej ( sms, e-mail) co najmniej na 3 dni przed terminem kolejnych zajęć aby móc ubiegać się o zwrot kaucji. (nie dotyczy kursu Młoda Para) lub odbiorem kaucji gotówką w recepcji szkoły po ostatnich , odbytych zajęciach.
 6. 8. Użytkownicy kart partnerskich mogą korzystać z pełnej oferty kursów z wyjątkiem:
  • lekcji indywidualnych
  • warsztatów,
  • zajęć dla dzieci (za wyjątkiem dzieci posiadających imienna kartę ).


Ograniczenie:
 możliwość skorzystania z jednych, dowolnie wybranych zajęć w ciągu jednego dnia.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem prosimy się kontaktować mailowo:krakow@novaszkolatanca.pl

 

Sporządził:

Zarząd Szkoły

Znajdź nas

ul. Grabowskiego 11
31-126 Kraków

T:  +48 12/633 18 23
M:  +48 728 986 198
M:  +48 662 118 086

nova.krakow@novaszkolatanca.pl

GG:  10201398

 

Kup teraz!
Kup teraz!