Instrukcja sanitarna (regulamin) dla uczestników kursów stacjonarnych

Instrukcja sanitarna (regulamin) dla uczestników kursów stacjonarnych

W celu zwiększenia bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników, zminimalizowania ryzyka zakażenia oraz ograniczenia liczby kontaktów na terenie szkoły, wdrożyliśmy następujące działania:

1. Max liczba osób na zajęciach ( bez trenera ) 8-10 osób.
2. Maseczki będziemy obowiązani nosić od chwili wejścia do szkoły czyli w recepcji, szatni, w korytarzu, toaletach, do momentu wejścia na salę ćwiczeń, gdzie możemy tańczyć bez zakrywania nosa i ust.
1. Staramy się zachować bezpieczny odstęp 2 m między osobami, a na Sali ćwiczeń poruszać się, w miarę możliwości, w obszarze wyznaczonych na podłodze stref, zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między ćwiczącymi.
2. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone będą w strefie wejścia oraz na sali tanecznej.
3. Dłuższe przerwy techniczne między zajęciami (15 min), niezbędne do wietrzenia Sali i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach wspólnych.

Uwaga! Aby uniknąć większych skupisk osób przy wymianie grup oraz ze względu na przerwę
techniczną, bardzo prosimy o przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż max 10 min przed rozpoczęciem swojej lekcji i opuszczanie szkoły max. 10 min po zakończeniu zajęć.

4. Możemy korzystać z zamykanych szafek, które będą dezynfekowane po każdym użyciu przez obsługę recepcji.
5. Jeśli to możliwe przychodzimy ubrani w strój treningowy z wyjątkiem obuwia, które zmieniamy przed wejściem na salę taneczną.
6. W szkole funkcjonuje system wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej odpowiadającego normom w zakresie dostarczania świeżego atmosferycznego powietrza, a
następnie usunięcie zużytego na zewnątrz obiektu.

Osoby, które nie dostosowują się do zasad bezpieczeństwa, zostaną upomniane przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie szkoły.

Nova Szkoła Tańca
Kraków

Znajdź nas

ul. Grabowskiego 11
31-126 Kraków

T:  +48 12/633 18 23
M:  +48 728 986 198
M:  +48 662 118 086

nova.krakow@novaszkolatanca.pl

GG:  10201398

 

mloda para